Władze związku

Zarząd naszego związku jest dwuosobowy i tworzą go przewodniczący, Piotr Szumlewicz i wiceprzewodnicząca, Monika Żelazik. Do komisji rewizyjnej należy Piotr Gołąbek i Małgorzata Kulbaczewska-Figat.

Zarząd związku

Piotr Szumlewicz

Piotr Szumlewicz

Przewodniczący Związku

Monika Żelazik

Monika Żelazik

Wiceprzewodnicząca Związku

Komisja rewizyjna

Piotr Gołąbek

Piotr Gołąbek

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Małgorzata Kulbaczewska-Figat