Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa apeluje do wszystkich sił politycznych o podjęcie prac nad podjęciem prac nad ustawą wprowadzającą 2,5 razy wyższe wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta niż za pracę w dni powszednie. Zgodnie z obecnym porządkiem prawnym zdecydowana większość pracowników wykonujących pracę zarobkową w dni ustawowo wolne od pracy nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków. Wyższe stawki są płacone dopiero wtedy, gdy niedziela jest nadliczbowym dniem pracy.

Naszym zdaniem wyższe stawki za pracę w niedziele i święta powinny być wypłacane niezależnie od branży i zakładu pracy. 2,5 razy wyższe wynagrodzenie byłoby godnym ekwiwalentem za pracę w dniach, które dla większości Polaków i Polek są wolne od pracy.

Jednocześnie uważamy, że obecne regulacje dotyczące handlu w niedzielę są złe i nie spełniają swojej roli. Tysiące sklepów w niedziele i święta są otwarte, ale dotyczy to tego segmentu rynku, w którym prawa pracownicze są najczęściej łamane, płace są najniższe, a ceny towarów najwyższe. Zakaz handlu w galeriach handlowych i dużych sklepach oraz wspieranie najmniejszych sklepów i stacji benzynowych to rozwiązania niekorzystne tak dla pracowników, jak i konsumentów. Uważamy, że w niedziele powinny być otwarte jedynie te sklepy, które wypłacałyby pracownikom wysokie wynagrodzenia.