Wstąp do związku

 

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Mogą do nas wstępować osoby niezależnie od formy zatrudnienia, jak też studenci, emeryci, osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo. Aby przystąpić do związku, wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją drogą pocztową na adres: Związkowa Alternatywa, Bartycka 71/7, 00-716 Warszawa lub skan na mail biuro@za.org.pl. Można też skontaktować się z nami przez facebooka lub twittera i umówić na spotkanie. Warunkiem działania w naszym związku osób fizycznych jest opłacanie składek członkowskich wysokości 10 zł miesięcznie. Nasz numer konta to 28 1600 1462 1822 8776 3000 0001. W opisie przelewu należy wpisywać miesiąc(e), za które opłaciło się składki.

W

Deklaracja członkowska

W

Informacja o ochronie danych osobowych