Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa wnioskuje o czasowe przejęcie przez państwo wszystkich prywatnych placówek medycznych. W czasie epidemii powinny one nieodpłatnie przyjmować pacjentów.

Z wielu regionów kraju dochodzą do nas sygnały o niedoborach pracowników medycznych, placówek zdrowotnych, profesjonalnego sprzętu, a nawet podstawowych środków higienicznych. Jednocześnie znaczna część od dawna planowanych wizyt lekarskich, zabiegów, a nawet poważnych operacji jest przekładana. To działania niebezpieczne dla tysięcy Polaków i Polek. W czasie pandemii państwo powinno błyskawicznie podjąć wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności do usług medycznych. To jeden z kluczowych obowiązków rządu. Prywatne placówki mogą w trybie natychmiastowym służyć państwu do leczenia i diagnozowania pacjentów. Tymczasem wiele z nich praktycznie zawiesiło funkcjonowanie i nie przyjmuje chorych.

Znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej. Dlatego rząd powinien podjąć pilne działania na rzecz rozwinięcia publicznej opieki zdrowotnej. Uważamy też, że w czasie epidemii gospodarka powinna być tak przeorganizowana, aby w większym stopniu służyć trosce o zdrowie społeczeństwa. Dotyczy to nie tylko placówek zdrowotnych, ale też wiele firm powinno być wykorzystanych dla potrzeb publicznych, w tym hotele mogłyby służyć jako miejsca kwarantanny, a część placówek handlowych jako punkty dystrybucji środków higieny i informacji na temat epidemii. To działania nie tylko pożądane społecznie, ale też pozwalające powstrzymać zbliżającą się zapaść gospodarczą. Zamiast dopłacać miliardy niedziałającym firmom państwo powinno je wykorzystać dla własnych celów, zarazem utrzymując miejsca pracy i tworząc nowe.