Bardzo krytycznie oceniamy pomysł Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby wprowadzić możliwość zawieszenia stosunku pracy.

To rozwiązanie jawnie sprzeczne z Kodeksem pracy, kwestionujące podstawowe prawa pracownicze i odbierające elementarną stabilność zatrudnienia. Jednym z fundamentów umowy o pracę jest jej ciągłość, a zasady jej rozwiązania są jasno określone w przepisach. 

Zawieszenie stosunku pracy to kolejny rządowy pomysł ograniczenia praw pracowniczych i osłabienia pozycji pracownika. Rząd wydłuża okres rozliczeniowy pracy, skraca minimalne okresu odpoczynku od pracy, umożliwia zawieszenie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozważa możliwość wprowadzenia wymuszonych urlopów. Ponadto kolejne tarcze zwane antykryzysowymi opierają się na potężnym wsparciu finansowym dla pracodawców, a zarazem pozwalają obniżać wysokość wynagrodzeń pracownikom. Wszystkie te propozycje są zamachem na podstawowe prawa pracownicze i zdecydowanie się im przeciwstawiamy.

W związku z tym, że propozycja minister Marleny Maląg jest jawnie bezprawna i skrajnie antypracownicza, oczekujemy od premiera, Mateusza Morawieckiego zdecydowanego odcięcia się od tego rozwiązania i zablokowania prac nad nim.