Uwaga, kryzys! Nie oddamy naszych praw!  Bądźcie z nami 20 czerwca o 12.00 przed Ministerstwem Aktywów Państwowych (ul. Krucza 36/Wspólna 6)!

Epidemia koronawirusa obnażyła antypracownicze oblicze władzy. Rząd wykorzystuje kryzys do kwestionowania podstawowych praw pracowniczych, do niszczenia Kodeksu Pracy, do osłabiania związków zawodowych, do pozbawiania stabilności zatrudnienia. Zamiast pomagać pracownikom i dbać o ich bezpieczeństwo, władza wypowiedziała wojnę ludziom pracy. Większość parlamentarna przemyca kolejne antypracownicze rozwiązania, które ułatwiają zwolnienia i obniżki płac, odbierają prawo do planowania urlopów, kwestionują układy zbiorowe i porozumienia zakładowe.

W spółkach skarbu państwa trwa brutalny atak na związkowców nieposłusznych władzy. Zamiast dialogu mamy zwolnienia, pozwy sądowe i szykany. Zamiast troski o godną pracę i stabilne zatrudnienie, mamy promowanie umów śmieciowych i oszczędności na procedurach bezpieczeństwa. Zamiast zatrudnienia wysokiej klasy fachowców na kierowniczych stanowiskach, mamy nepotyzm i kolesiostwo. W Polskich Liniach Lotniczych LOT zarząd proponuje gigantyczne obniżki wynagrodzeń, chce odbierać pracownikom ich podstawowe prawa, a na dodatek wspiera niestandardowe formy zatrudnienia. Dlatego Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą.  Również na Poczcie Polskiej, która do niedawna była dla władzy strategiczną spółką dla funkcjonowania państwa, zarząd planuje obniżki pensji, a wcześniej zwolnił dyscyplinarnie lidera Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Piotra Moniuszkę. Coraz bardziej napięta sytuacja jest w Państwowych Portach Lotniczych, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w spółkach kolejowych i energetycznych. W kolejnych strategicznych przedsiębiorstwach są wprowadzane cięcia i oszczędności, a tymczasem członkowie zarządów wciąż zarabiają dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. To nie jest sprawiedliwe dzielenie się kosztami kryzysu.

Domagamy się tarczy antykryzysowej dla pracowników, dla osób bez pracy, dla osób biednych, dla osób z niepełnosprawnościami, dla bezdomnych, dla rencistów i dla emerytów. Domagamy się eliminacji umów śmieciowych, począwszy od spółek skarbu państwa, uzależnienia pomocy dla firm od zachowania poziomu płac i zatrudnienia, troski i bezpieczeństwo i higienę pracy, znacznie wyższych i bardziej powszechnych zasiłków, zwiększenia wydatków publicznych na służbę zdrowia i opiekę społeczną, większego wsparcia dla osób o najniższych dochodach. Domagamy się tarczy, która chroniłaby przed bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym!

Wychodzimy na ulice, bo mamy dość! Mamy dość biedy, wyzysku, nierówności społecznych, braku stabilności na rynku pracy. Mamy dość samowoli władzy i traktowania ludzi pracy jako obywateli gorszego sortu. Chodźcie z nami! Wspólnie zaprotestujmy przeciwko antypracowniczej polityce rządu! Nie oddamy naszych praw!