Nasz przewodniczący, Piotr Szumlewicz wziął udział w debacie portalu www.ngo.pl na temat warunków pracy i roli związków zawodowych w trzecim sektorze. Poniżej fragmenty tekstu, a całość można przeczytać tutaj: https://publicystyka.ngo.pl/wiazac-sie-czy-nie-organizacje-zwiazkowe-w-organizacjach-pozarzadowych-piotr-szumlewicz-czas-odsmieciowic-trzeci-sektor

Organizacje pozarządowe to niestety mroczny segment polskiego rynku pracy. W trzecim sektorze dominuje niskopłatne, śmieciowe zatrudnienie, a związki zawodowe praktycznie w nim nie istnieją. Często też opiera się on na nieformalnych relacjach, sieci znajomości, co z jednej strony sprawia, że działalność w organizacjach pozarządowych daje ich pracownikom poczucie samorealizacji, ale z drugiej strony niekiedy przemilczany jest mobbing czy niepłacenie wynagrodzeń na czas.

(…)

Przy obecnym stanie prawnym, w którym zakładanie związków zawodowych jest dość trudne, warto zabiegać o rozwiązania instytucjonalne dotyczące całego trzeciego sektora. Związkowa Alternatywa niedawno założyła organizację branżową opiekunek, której celem jest zawarcie układu zbiorowego, obejmującego wszystkie pracownice opieki w Polsce i za granicą. Na podobnej zasadzie chcemy działać w trzecim sektorze.