Uchwałą zarządu Związkowej Alternatywy powołaliśmy do życia naszą Komisję Młodych.

Komisja Młodych Związkowej Alternatywy to organizacja młodzieżowa, której celem jest rozpowszechnianie idei związków zawodowych i solidarności pracowniczej. Powstała ona dzięki inicjatywie osób pracujących, z których wiele działało wcześniej w środowiskach lewicy parlamentarnej oraz na orbicie różnych central związkowych. Uśmieciowienie, elastyczność oraz niepewność zatrudnienia, jak i brak pełnego zaangażowania dotychczas działających związków zawodowych w polską debatę publiczną, były powodami utworzenia odrębnej komisji w ramach naszego związku.

Założeniem Komisji jest reprezentowanie głosu młodych pracowników i związkowców. Celem organizacji jest tworzenie nowej przestrzeni działania dla osób dopiero wchodzących na dzisiejszy dziki i rozregulowany rynek pracy. Komisja Młodych będzie miejscem dyskusji o gospodarce, roli pracowników i związków zawodowych. Nasi działacze oraz nasze działaczki będą prowadzić szkolenia z wiedzy o działaniu rynku pracy, taktykach i strategiach walki pracowniczej.

Aktywność Komisji Młodych nie będzie miała jednak charakteru tylko edukacyjnego, swoim codziennym działaniem będzie ona wspierać inicjatywy podejmowane przez Związkową Alternatywę, oraz podmioty w niej uczestniczące. Będzie ona organizować demonstracje propracownicze, pikiety, happeningi, akcje solidarnościowe.

Przewodniczącym Komisji Młodych Związkowej Alternatywy został Wojciech Łobodziński, a w zarządzie naszej organizacji młodzieżowej są też Mateusz Jurewicz i Michał Szczepaniak.