Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa jest rozczarowany dotychczasową kampanią wyborczą. Żaden z kandydatów wciąż nie poruszył kluczowym zagadnień związanych z rynkiem pracy i polityką społeczną. Dominują frazesy i ogólniki, a najważniejsze problemy ludzi pracy są spychane na margines kampanii wyborczej.

W tej sytuacji apelujemy do kandydatów o jasne sprecyzowanie poglądów odnośnie kluczowych zagadnień związanych z problematyką społeczno-gospodarczą. Trudno nam zrozumieć, dlaczego kandydaci na prezydenta lekceważą zagadnienia tak ważne dla milionów Polaków i Polek.

Jesteśmy centralą związkową, która zrzesza pracowników z różnych branż i różnych regionów kraju. Mamy też osoby o różnych poglądach i sympatiach politycznych. Ale wszystkich nas łączy troska o godne płace, stabilność zatrudnienia, przestrzeganie praw pracowniczych.

Dlatego proponujemy obydwu kandydatom spotkanie i przedyskutowanie kluczowych zagadnień związanych z problemami ludzi pracy. Chętnie też zorganizujemy otwartą debatę, podczas której przedstawiciele zrzeszonych u nas organizacji związkowych oraz związków z nami zaprzyjaźnionych będą publicznie przepytywać obydwu kandydatów na prezydenta. Wszystkie pytania dotyczyłyby propozycji kandydatów odnośnie rynku pracy i polityki społecznej. Taka konfrontacja z pewnością ułatwiłaby decyzję wyborczą setkom tysięcy pracownikom.

Apelujemy do Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy, by nie bali się pracowników! Lepiej spróbujcie nas przekonać do siebie!