W dniu dzisiejszym przesłaliśmy pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji polskich opiekunek pracujących za granicą. Związkowa Alternatywa Opiekunek jest naszą jednostką organizacyjną, a Izabela Marcinek jej koordynatorką.