Jak założyć związek zawodowy?

Związkowa Alternatywa jest związkiem zawodowym, który może przyjmować tak osoby fizyczne, jak też istniejące związki zawodowe. Możemy też tworzyć nowe organizacje zakładowe i międzyzakładowe jako nasze jednostki organizacyjne.

W przypadku przyjmowania do naszej centrali już istniejącego związku wystarczy przesłanie nam pisma zawierającego decyzję o przystąpieniu do nas, deklarację o przestrzeganiu naszego statutu oraz informację o liczbie członków zrzeszonych w związku i zgodę na płacenie składek członkowskich. Po otrzymaniu takiego pisma nasz zarząd w ciągu kilku dni podejmie uchwałę o przyjęciu nowej organizacji do Związkowej Alternatywy.

Inną metodą przystąpienia do nas jest założenie organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, która bezpośrednio przystąpi do Związkowej Alternatywy. Nie będzie wtedy potrzebne pisanie odrębnego statutu, ponieważ taka organizacja będzie działała na statucie i numerze KRS Związkowej Alternatywy.

Niezależnie od tego, czy przyjmujemy istniejący związek zawodowy, czy też powstaje organizacja zakładowa lub międzyzakładowa jako nasza komórka organizacyjna, składka członkowska wynosi 2,5 zł od każdego członka związku miesięcznie.

Uchwały o ochronie i składkach

Jak założyć związek zawodowy

m

Wzorzec Protokołu i uchwał założycielskich

Aktualności