Wesprzyj Nas

Jesteśmy niezależnym związkiem zawodowym, który utrzymuje się wyłącznie ze składek naszych członków i sympatyków. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie na walkę z nieuczciwymi pracodawcami i antypracowniczą władzą. Jeżeli bliskie są Wam nasze cele, postulaty i działania, wesprzyjcie nas składką wspierającą.
Nasz numer konta to 28 1600 1462 1822 8776 3000 0001
Nazwa: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
Tytuł przelewu: składka wspierająca na cele statutowe