Wstąp do związku

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Mogą do nas wstępować osoby niezależnie od formy zatrudnienia, jak też studenci, emeryci, osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo.

Aby przystąpić do związku, wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją drogą pocztową na adres: Związkowa Alternatywa, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa lub skan na mail biuro@za.org.pl.

Można też skontaktować się z nami przez facebooka lub twittera i umówić na spotkanie. Warunkiem działania w naszym związku osób fizycznych jest opłacanie składek członkowskich wysokości 15 zł miesięcznie. Nasz numer konta to 28 1600 1462 1822 8776 3000 0001. W opisie przelewu należy wpisywać miesiąc(e), za które opłaciło się składki.

m

Deklaracja członkowska

m

Deklaracja członkowska dla osób pracujących w Krajowej Administracji Skarbowej

m

Deklaracja członkowska dla osób pracujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

m

Deklaracja członkowska dla osób pracujących w TVN

Informacja o ochronie danych osobowych

Aktualności