Organizacje członkowskie

Związek zawodowy Związkowa alternatywa w zakładzie ubezpieczeń Społecznych

Przewodnicząca: ILONA GARCZYŃSKA
E-mail: zzzawzus@zus.pl

Związek zawodowy pracowników TVN

Przewodniczący: TOMASZ OZIMKIEWICZ
E-mail: zzptvn@gmail.com

niezależny pracowniczy związek zawodowy meritum

Przewodniczący: MICHAŁ GÓRAL
E-mail: zzduw@tlen.pl

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

Przewodnicząca: AGNIESZKA SZELĄGOWSKA

niezależny związek zawodowy oświata polska

Przewodnicząca: DAGMARA RUCIŃSKA

Związkowa Alternatywa opiekunek

Przewodnicząca: IZABELA MARCINEK

Związek Zawodowy Pracowników Sii

Przewodniczący: KRYSTIAN KOSOWSKI

Związek zawodowy Świdniczanie

Przewodniczący: JACEK WOLSZCZAK

Aktualności