Pierwsza zakładowa organizacja Związkowej Alternatywy powstała w Zakładach Mięsnych Peklimar działających na terenie Płocka i w jego okolicach. Współpraca z pracownicami Peklimaru trwa od początku naszego funkcjonowania i szybko udało nam się stworzyć związek w zakładzie. Nowa organizacja powstała 28 czerwca podczas spotkania pracownic firmy z naszym przewodniczącym, Piotrem Szumlewiczem. Jej przewodniczącą została Joanna Sułkowska, a wiceprzewodniczącymi są Hanna Dębowska i Monika Adamska.

Druga organizacja, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty, dołączyła do Związkowej Alternatywy 26 lipca podczas spotkania zarządu WZZPP ze związkowcami Związkowej Alternatywy, Wojciechem Łobodzińskim i przewodniczącym Piotrem Szumlewiczem. WZZPP to jeden z największych i najbardziej bojowych związków działających na Poczcie Polskiej, a jego przewodniczącym jest Piotr Moniuszko. Związek walczy między innymi o zmniejszenie nierówności płacowych w firmie i wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę. Jest też bardzo krytycznie nastawiony do największych związków działających na Poczcie, zrzeszonych w OPZZ i w Solidarności, zarzucając im wchodzenie w niekorzystne dla większości pracowników układy z zarządem spółki.

Witamy na pokładzie!