Pakiet na rzecz większej transparentności na rynku pracy.

utworzone przez lip 23, 2019Aktualności

Postulujemy wprowadzenie jawności płac. Wprowadzenie jawności płac przyczyniłoby się do ograniczenia patologii na rynku pracy i poprawienia jakości dialogu społecznego w poszczególnych przedsiębiorstwach. Jawność wynagrodzeń zwiększyłaby zaufanie do instytucji publicznych i poprawiła wizerunek spółek skarbu państwa. Ujawnienie wynagrodzeń, szczególnie przez osoby zajmujące ważne funkcje w życiu społecznym, ucięłoby spekulacje na temat poziomu dochodów kadry kierowniczej, polityków czy dziennikarzy. Dzięki temu powszechna stałaby się wiedza, jakie są nierówności płacowe i jaki jest realny poziom płac w poszczególnych branżach i na poszczególnych stanowiskach. Jawność płac odsłoniłaby też skalę kolesiostwa i przyznawania dobrze płatnych stanowisk rodzinom i znajomym przedstawicielom władzy.

Uważamy też, że pracodawcy powinni mieć obowiązek przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach w ofertach pracy – powinno to dotyczyć wszystkich rodzajów umów.

Jednocześnie dla transparentności życia publicznego dobrze by było, aby rozszerzyć listę podmiotów objętych obowiązkiem przedstawiania sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Wszystkie podmioty zaufania publicznego powinny przedstawiać pełną informację na temat swoich finansów. Dzięki temu cieszyłyby się większym zaufaniem, a ich członkowie oraz sympatycy wiedzieliby, na co są przeznaczane ich składki i darowizny. Szczególnie trudno pojąć, dlaczego obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych nie ma Kościół katolicki, dysponujący olbrzymimi środkami pieniężnymi, a niepoddany żadnej kontroli.

Innym rozwiązaniem powinno być też wprowadzenie transparentnych procedur w konkursach na kierownicze stanowiska w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa. Jednocześnie powinny być wprowadzone surowe regulacje zakazujące zatrudnienia na kierownicze stanowiska osób działających w partiach politycznych i z klucza partyjnego.

Wreszcie domagamy się obligatoryjnego zrównania wynagrodzeń w sektorze publicznym pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach o tym samym stażu pracy. Obecnie w wielu instytucjach państwowych i samorządowych istnieją olbrzymie nierówności w wynagrodzeniach pracowników wykonujących te same obowiązki. W ciągu ostatnich lat radykalnie wzrosły nierówności w instytucjach publicznych ze względu na brak podwyżek w budżetówce, połączony z możliwością podnoszenia pensji pracownikom wskazanym przez kierowników poszczególnych placówek. Ten patologiczny mechanizm powinien zostać zniesiony, a polityka płacowa powinna być uniwersalna i równo traktować wszystkich pracowników. 

Piotr Szumlewicz: Cuda Glapińskiego

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński wprowadził rządową propagandę na nowy poziom absurdu i bezczelności. Oto bowiem ogłosił, że mamy obecnie do...

Reset Obywatelski o sytuacji pracowników sądownictwa i seniorów

Zachęcamy do obejrzenia programu Czas na związki Piotra Szumlewicza. Tym razem gościem audycji był pracownik sądu w Warszawie i związkowiec Jacek Zych, który...

Złożyliśmy wniosek do NIK w sprawie zbadania nieprawidłowości w ZUS-ie. 15 października nasze rozmowy ostatniej szansy z władzami Zakładu

Liderka naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Ilona Garczyńska skierowała wniosek do Najwyższej Izby Kontroli odnośnie nieprawidłowości w ZUS....

Demonstrowaliśmy pod Ministerstwem Finansów. Dość lekceważenia pracowników skarbówki!

W piątek 8 października o 11.00 pod Ministerstwem Finansów zebrało się ponad 400 osób, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec polityki rządu i przedstawić...