Stanowisko w sprawie pracy w wysokich temperaturach i przepisów BHP

utworzone przez lip 23, 2019Aktualności

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa apeluje do Państwowej Inspekcji Pracy o pilne podjęcie działań kontrolnych i interwencyjnych odnośnie temperatury panującej w zakładach pracy. Zdaniem ekspertów BHP w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C.

Niestety dociera do nas mnóstwo sygnałów, że w wielu zakładach pracy panuje o wiele wyższa temperatura, przekraczająca nawet 40°C. Wielogodzinna praca w takich warunkach może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego PIP w koordynacji z innymi instytucjami publicznymi powinna podjąć działania na rzecz poprawy warunków pracy i zadbanie o bezpieczeństwo pracowników. Zwracamy się też do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie prac nad wprowadzeniem ustawowych regulacji dotyczących określenia maksymalnych temperatur w pracy i wyznaczenia limitów czasu pracy przy wysokich temperaturach.

Jednocześnie apelujemy do pracodawców o skracanie czasu pracy w najbardziej upalne dni. Wielogodzinna praca w wysokiej temperaturze może źle wpłynąć na zdrowie pracownika, ale też jest mniej wydajna. Krótszy czas pracy może więc się opłacić tak pracownikom, jak też pracodawcom.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z rozczarowaniem przyjął stanowisko dwóch związków zawodowych działających we wrocławskim zakładzie Volvo, które było wrogie wobec LGBTQ+. Trudno zrozumieć, skąd niechęć wobec emisji materiałów uwrażliwiających na trudną sytuacją osób LGBTQ+. Jednym z ważnych zadań związków zawodowych jest walka z wszelkimi formami dyskryminacji, w tym tymi, które dotyczą orientacji i tożsamości seksualnej. Agresywna reakcja części pracowników firmy wobec LGBTQ+ dowodzi, że uprzedzenia i stereotypy dotyczące tych osób wciąż są silne.

Związkowa Alternatywa walczy o to, aby w Polsce wszyscy pracownicy czuli się bezpieczni, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Dlatego zapraszamy do działania u nas wszystkich pracowników LGBTQ+, którzy doświadczają dyskryminacji w pracy.

Związkowa Alternatywa walczy o to, aby w Polsce wszyscy pracownicy czuli się bezpieczni, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Dlatego zapraszamy do działania u nas wszystkich pracowników LGBTQ+, którzy doświadczają dyskryminacji w pracy.

Sąd orzeka, że nasz związek kierowców w Kołobrzegu jest reprezentatywny, a tezy o jego nieistnieniu są kompletnie bezzasadne!

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wydał postanowienie, że nasz związek w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu jest reprezentatywny, a wniosek pracodawcy o uznanie, że...

W mediach o naszych propozycjach dotyczących handlu w niedziele.

Wiele mediów napisało o naszym krytycznym stanowisku wobec zmian dotyczących ustawy o handlu w niedziele, jak też o naszych propozycjach na tym obszarze,...

W Resecie Obywatelskim o patologiach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Tym razem w programie "Czas na związki" w Resecie Obywatelskim Piotr Szumlewicz i Ilona Garczyńska mówili o patologiach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych....

Piotr Szumlewicz w programie “Zero Ograniczeń” o handlu w niedziele i nowym rządzie

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z naszym liderem w programie “Zero Ograniczeń”. Dyskusja dotyczyła głównie przepisów dotyczących handlu w niedziele i nowego...