Stanowisko w sprawie pracy w wysokich temperaturach i przepisów BHP

utworzone przez lip 23, 2019Aktualności

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa apeluje do Państwowej Inspekcji Pracy o pilne podjęcie działań kontrolnych i interwencyjnych odnośnie temperatury panującej w zakładach pracy. Zdaniem ekspertów BHP w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C.

Niestety dociera do nas mnóstwo sygnałów, że w wielu zakładach pracy panuje o wiele wyższa temperatura, przekraczająca nawet 40°C. Wielogodzinna praca w takich warunkach może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego PIP w koordynacji z innymi instytucjami publicznymi powinna podjąć działania na rzecz poprawy warunków pracy i zadbanie o bezpieczeństwo pracowników. Zwracamy się też do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie prac nad wprowadzeniem ustawowych regulacji dotyczących określenia maksymalnych temperatur w pracy i wyznaczenia limitów czasu pracy przy wysokich temperaturach.

Jednocześnie apelujemy do pracodawców o skracanie czasu pracy w najbardziej upalne dni. Wielogodzinna praca w wysokiej temperaturze może źle wpłynąć na zdrowie pracownika, ale też jest mniej wydajna. Krótszy czas pracy może więc się opłacić tak pracownikom, jak też pracodawcom.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z rozczarowaniem przyjął stanowisko dwóch związków zawodowych działających we wrocławskim zakładzie Volvo, które było wrogie wobec LGBTQ+. Trudno zrozumieć, skąd niechęć wobec emisji materiałów uwrażliwiających na trudną sytuacją osób LGBTQ+. Jednym z ważnych zadań związków zawodowych jest walka z wszelkimi formami dyskryminacji, w tym tymi, które dotyczą orientacji i tożsamości seksualnej. Agresywna reakcja części pracowników firmy wobec LGBTQ+ dowodzi, że uprzedzenia i stereotypy dotyczące tych osób wciąż są silne.

Związkowa Alternatywa walczy o to, aby w Polsce wszyscy pracownicy czuli się bezpieczni, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Dlatego zapraszamy do działania u nas wszystkich pracowników LGBTQ+, którzy doświadczają dyskryminacji w pracy.

Związkowa Alternatywa walczy o to, aby w Polsce wszyscy pracownicy czuli się bezpieczni, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Dlatego zapraszamy do działania u nas wszystkich pracowników LGBTQ+, którzy doświadczają dyskryminacji w pracy.

Piotr Szumlewicz: Cuda Glapińskiego

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński wprowadził rządową propagandę na nowy poziom absurdu i bezczelności. Oto bowiem ogłosił, że mamy obecnie do...

Reset Obywatelski o sytuacji pracowników sądownictwa i seniorów

Zachęcamy do obejrzenia programu Czas na związki Piotra Szumlewicza. Tym razem gościem audycji był pracownik sądu w Warszawie i związkowiec Jacek Zych, który...

Złożyliśmy wniosek do NIK w sprawie zbadania nieprawidłowości w ZUS-ie. 15 października nasze rozmowy ostatniej szansy z władzami Zakładu

Liderka naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Ilona Garczyńska skierowała wniosek do Najwyższej Izby Kontroli odnośnie nieprawidłowości w ZUS....

Demonstrowaliśmy pod Ministerstwem Finansów. Dość lekceważenia pracowników skarbówki!

W piątek 8 października o 11.00 pod Ministerstwem Finansów zebrało się ponad 400 osób, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec polityki rządu i przedstawić...