Chcemy równych płac za tę samą pracę!

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa domaga się respektowania przez władze publiczne i samorządowe oraz pracodawców konstytucyjnej zasady równego traktowania i podjęcia działań na rzecz zniwelowania nierówności między osobami zatrudnionymi na tych samych...