Apelujemy o obniżki płac dla polityków!

Apelujemy o obniżki płac dla polityków!

Kolejni politycy obozu rządzącego mówią, że daleko idące podwyżki płac w budżetówce doprowadziłyby do wzrostu inflacji i miałyby negatywny wpływ na gospodarkę. Żaden z nich nie wspomina o gigantycznych podwyżkach dla władz krajowych i samorządowych, które weszły w...