Dziś przesłaliśmy do przewodniczącego NSZZ Solidarność, Piotra Dudy apel o wspólny opór wobec antyzwiązkowych zmian zawartych w rządowym projekcie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podobne pisma skierowaliśmy też do władz OPZZ i Forum Związków Zawodowych.