Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej postanowili aktywnie upomnieć się o należne im podwyżki! Domagamy się natychmiastowej realizacji uchwały modernizacyjnej za rok 2020 i 2021 oraz wzrostu wynagrodzeń i uposażeń od 1 stycznia 2022 o 20%. Propozycja rządu, czyli wzrost funduszu płac o 4,5% oraz przywrócenie funduszu nagród, to zdecydowanie za mało! Dlatego 8 października o godz. 11.00 związkowcy ze Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej przyjdą pod Ministerstwo Finansów spotkać się z kierownictwem KAS i wręczyć mu swoje postulaty. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na kolejne mrożenie wynagrodzeń w KAS!  

Głównym organizatorem demonstracji jest nasz międzyzakładowy związek w Krajowej Administracji Skarbowej, ale zapraszamy wszystkich pracowników państwowych i samorządowych pod Ministerstwo Finansów, by domagać się wyższych płac, przestrzegania limitów czasu pracy, transparentnych zasad konkursów i awansów, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Mamy dość pogardy dla pracowników!