Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dariusz Rohde wciąż unika jasnej deklaracji, czy uznał spór zbiorowy, który ogłosiliśmy już kilkanaście dni temu. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć Panu Prezesowi, że uznanie sporu zbiorowego i wyznaczenie terminu rokowań jest jego ustawowym obowiązkiem.