Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa stanowczo domaga się zaprzestania przez zarząd Poczty Polskiej wrogich działań wobec Piotra Moniuszki, przewodniczącego zrzeszonego u nas Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Dlatego też przesłaliśmy do prezesa Poczty Polskiej, Przemysława Sypniewskiego pismo w tej sprawie. Jeżeli zarząd firmy nie wycofa się z zamiaru zwolnienia dyscyplinarnego Piotra Moniuszki, wejdziemy w konflikt ze spółką i podejmiemy stanowcze działania w obronie naszego związkowca, począwszy od organizacji demonstracji solidarnościowej przed siedzibą Poczty Polskiej w pierwszej połowie października.