Po poinformowaniu premiera i prezydenta o patologiach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przesłaliśmy wniosek o zajęcie się sprawą do Rady Dialogu Społecznego. RDS to ciało składające się z przedstawicieli rządu oraz reprezentatywnych związków zawodowych i pracodawców.