Apelujemy do rządu o wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących określenia maksymalnych temperatur w pracy i wyznaczenia limitów czasu pracy przy wysokich temperaturach. Niestety wciąż nie ma precyzyjnych przepisów na tym obszarze. Zdaniem ekspertów BHP w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C.

Niestety w wielu zakładach pracy panuje znacznie wyższa temperatura, przekraczająca nawet 40°C. Wielogodzinna praca w takich warunkach może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. Stąd domagamy się nowelizacji Kodeksu pracy, aby wpisać górne limity temperatury zgodne z zaleceniami ekspertów BHP. W wyjątkowych sytuacjach, gdy praca w wysokich temperaturach jest społecznie niezbędna, powinny być wprowadzone limity czasu pracy, dłuższe przerwy i wynagrodzenia o co najmniej 50% wyższe niż za pracę w normalnych warunkach. Zarazem wnioskujemy, aby możliwie szybko rząd wdrożył nowe regulacje we wszystkich instytucjach państwowych i samorządowych.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich pracodawców o skracanie czasu pracy w najbardziej upalne dni. Wielogodzinna praca w wysokiej temperaturze może źle wpłynąć na zdrowie pracownika, ale jest też mniej wydajna. Krótszy czas pracy może więc się opłacić tak pracownikom, jak też pracodawcom.