Niestety rząd wciąż nie podjął żadnych działań naprawczych odnośnie Polskiego Ładu. W tej sytuacji apelujemy o pilne zwołanie okrągłego stołu wokół Polskiego Ładu z udziałem przedstawicieli rządu, związków zawodowych, organizacji pracodawców, księgowych, kadrowych, doradców podatkowych, ekspertów prawa. Jedną z rozważanych opcji powinno być przesunięcie wdrożenia nowych rozwiązań podatkowych o rok. Dzisiaj nasza przewodnicząca w Krajowej Administracji, Agata Jagodzińska przesłała list do premiera i ministra finansów w tej sprawie.