Nasz związek w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim apeluje o umieszczenie pracy na stanowiskach operatora numeru alarmowego, starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora i koordynatora-trenera w wykazie prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia.