Bronimy górników, którzy spotkali się z Gretą Thunberg. Nowoczesne związki zawodowe powinny łączyć troskę o miejsca pracy z ambitnymi celami klimatycznymi!