Kolejne badania opinii publicznej pokazują, że większość Polaków i Polek jest przeciwko obecnym ograniczeniom handlu w niedziele. Jednocześnie większość pracowników branży zgodziłaby się na otwarcie hipermarketów i galerii handlowych, ale pod warunkiem, że za pracę w tym dniu otrzymywaliby 2,5 razy wyższe stawki niż za pracę w dni powszednie.

Dlatego czas odrzucić bubel prawny, jakim jest ustawa Solidarności dotycząca handlu w niedziele, i wprowadzić nowe regulacje. Dziś ograniczenie handlu w niedziele dotyczy jedynie hipermarketów i galerii handlowych, gdzie prawa pracownicze przestrzegane są w większym stopniu niż w małych sklepach, płace są wyższe, czas pracy jest krótszy, a produkty są tańsze i wyższej jakości.

Apelujemy do posłów i posłanek, by wyszli naprzeciw oczekiwaniom pracowników i konsumentów. Naszym zdaniem wszystkie placówki handlowe powinny być traktowane tak samo. Uważamy, że warto ukrócić kombinatorstwo, selektywne wyjątki, arbitralne uprzywilejowywanie wybranych segmentów handlu. Zamiast dziurawej i niespójnej ustawy autorstwa Solidarności warto wprowadzić przepisy, które dopuszczają otwarcie dużych sklepów i galerii handlowych w niedziele, ale pod warunkiem, że za pracę w tym dniu pracownicy otrzymają 2,5 razy wyższe wynagrodzenia. To rozwiązanie sprzyjające pracownikom i konsumentom, zarazem popierane przez większość społeczeństwa.