Piszemy do prezesa TVP. Domagamy się, by Telewizja Polska zaczęła więcej czasu antenowego przeznaczać na dyskusje wokół niskich płac, olbrzymiej skali umów nieetatowych, wysokiego poziomu nierówności czy prześladowania przez władzę niezależnych związków zawodowych. Oczekujemy też, aby reprezentanci naszej centrali byli częściej zapraszani do programów TVP i mieli takie same możliwości przedstawiania swoich przekonań jak eksperci i doradcy Solidarności.