Domagamy się natychmiastowych dymisji wszystkich osób, które brały udział w tuszowaniu niebezpiecznego incydentu, do którego doszło podczas lotu Andrzeja Dudy latem 2020 roku. Podczas lotu prezydenta, Andrzeja Dudy z Zielonej Góry do Warszawy doszło do złamania prawa. Z rozmów ujawnionych przez wp.pl wynika, że wysocy urzędnicy państwowi, jak też prezesi spółek lotniczych nadzorowanych przez państwo wiedzieli o złamaniu przepisów bezpieczeństwa i zamiast reagować podjęli wysiłki na rzecz zatuszowania sprawy.

Ujawnione rozmowy są tym bardziej bulwersujące, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu lotniczego naradzały się, jak ukryć złamanie procedur związanych właśnie z bezpieczeństwem. Dotyczyło to między innymi prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT, Rafała Milczarskiego, prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Janusza Janiszewskiego, prezesa LOT Polish Airlines, Macieja Wilka, wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Marcina Horały, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialnego za nadzór nad PLL LOT, Macieja Małeckiego.

Wszystkie osoby, które dążyły do zatuszowania sprawy, powinny zostać w trybie natychmiastowym zdymisjonowane. Trudno czuć się bezpiecznie w kraju, w którym osoby odpowiedziane za ruch lotniczy firmują omijanie podstawowych procedur bezpieczeństwa. To działanie nie tylko bezprawne, ale groźne dla funkcjonowania państwa i jego obywateli. Dlatego apelujemy do prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o pilne uruchomienie postępowań w tej sprawie.