Domagamy się rozszerzenia konstytucyjnego prawa do strajków pracowniczych. Zgodnie z art. 59 Konstytucji RP, pkt. 3 „związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach”. Naszym zdaniem istniejące ograniczenia w prawie do strajku są arbitralne i nie stoi za nimi żadne dobro publiczne, a jedynie interes władzy.

Art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wskazuje wiele grup zawodowych, którym odmawia się prawa do strajku. Zakaz strajku jest też wpisany w ustawę o służbie cywilnej, co sprawia, że wszyscy jej pracownicy mają ustawowy zakaz udziału w akcjach strajkowych. Na dodatek niedawno rząd przedstawił propozycję nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która jeszcze bardziej ograniczała prawo do strajku i odbierała je związkom niereprezentatywnym.

Naszym zdaniem wszystkie powyższe ograniczenia idą za daleko i powinny zostać zniesione. Zadaniem władzy publicznej jest proponować pracownikom instytucji strategicznych dla państwa takie warunki pracy, aby nie mieli oni powodów do strajkowania. Zakaz strajków i groźby konsekwencji karnych wobec organizatorów akcji strajkowych to domena państw niedemokratycznych, które nie szanują swoich obywateli.

Dlatego proponujemy, by ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ograniczała prawo do strajku tylko w sytuacjach, w których strajk mógłby być bezpośrednim zagrożeniem ludzkiego życia. We wszystkich innych przypadkach pracownicy powinni mieć prawo do akcji strajkowych. Zakaz strajku powinien też zniknąć ze wszystkich ustaw, w tym z ustawy o służbie cywilnej.

Jednocześnie proponujemy uproszczenie drogi do akcji strajkowej. Pracodawca nie powinien mieć możliwości blokowania referendum strajkowego ani odmowy wchodzenia w spór zbiorowy. To działania, które w brutalny sposób utrudniają swobodę działalności związkowej.