Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa apeluje o zmianę przepisów dotyczących pracy w święta. Obecnie setki tysięcy ludzi pracują w święta, będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, co dotyczy między innymi pracowników transportu, energetyki, policji, gastronomii, ochrony czy służby zdrowia. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym zdecydowana większość pracowników wykonujących pracę zarobkową w święta nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków. Wyższe stawki są płacone dopiero wtedy, gdy święta, podobnie jak i niedziele, są nadliczbowymi dniami pracy.

Jesteśmy świadomi tego, że pracownicy części branż muszą pracować w święta. Uważamy jednak, że w zamian za utratę dnia wolnego od pracy powinni mieć godny ekwiwalent płacowy. Dlatego domagamy się, aby za pracę we wszystkie dni świąteczne pracownicy otrzymywali 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie. Wprowadzenie tego rozwiązania dotyczyłoby niewielkiej liczby dni w roku i mogłoby być etapem na drodze do przyjęcia takiego samego rozwiązania dla wszystkich niedziel. Rekomendujemy zatem, aby nowe rozwiązania wdrożyć już w pierwszej części przyszłego roku, a od 2021 roku wprowadzić 2,5 razy wyższe wynagrodzenia również za pracę we wszystkie niedziele.