W ostatnich tygodniach w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim rośnie skala antyzwiązkowych represji wobec zrzeszonego u nas Związku Zawodowego Meritum i jego lidera, Michała Górala. Pracodawca bezprawnie utrudnia działanie naszej organizacji i szykanuje naszego związkowca. Apelujemy do dyrektora urzędu, Macieja Gardasa i wojewody dolnośląskiego, Macieja Awiżenia o natychmiastową interwencję w sprawie!