Mamy dość szkalowania nas przez związki zawodowe przychylne władzy. Liderka naszej organizacji w Krajowej Administracji Skarbowej, Agata Jagodzińska przesyła pismo przedsądowe do jednego z liderów Solidarności w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, Ryszarda Czupryńskiego.