Działaczka zrzeszonego u nas Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego wygrywa w sądzie pracy z zarządem Polskich Linii Lotniczych LOT!

Dzisiaj, 18.11, Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie wydał decyzję przywracającą pierwszą z bezprawnie uziemionych stewardes do pracy na pokładzie!

PLL LOT pod koniec 2020 r. ogłosił rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego z osobą objętą szczególną ochroną stosunku pracy (np. ze względu na okres przedemerytalny lub działalność związkową). Nie może też wobec niej zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść osoby wykonującej pracę zarobkową.

Mimo to władze PLL LOT postanowiły odebrać 22 stewardessom (w większości szefowym pokładu z wieloletnim stażem) pracę na pokładzie i przenieść je do prac organizacyjnych na lotnisku. Stewardessy odebrały tę decyzję jako niekorzystną i stąd wiele z nich zgłosiło odwołania do sądu pracy. Obecny wyrok to pierwsza decyzja w tej sprawie.