Władze Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zamówiły ekspertyzę u Kancelarii Dubois. Jej celem były odpowiedzi na pytania:

  1. Czy ZUS był uprawniony do odmowy podjęcia z nami rokowań w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym?
  2. Czy nasz związek jest uprawniony do podjęcia strajku (w przypadku uznania, że ZUS bezzasadnie odmówił podjęcia z nami rokowań)?
  3. Czy ZUS podlega odpowiedzialności karnej za złamanie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (utrudniania prowadzenia sporu zbiorowego)?

Odpowiedzi znanej Kancelarii nie pozostawiają wątpliwości. W sporze z ZUS-em od początku mieliśmy rację. Pracodawca nie miał prawa do odmowy podjęcia rokowań na tle płacowym, za co powinien ponieść odpowiedzialność prawną, a nasz związek ma prawo do przeprowadzenia akcji strajkowej (po przeprowadzeniu referendum). Poniżej cała ekspertyza Kancelarii Dubois.