Przywrócenia do pracy i wypłaty zaległego wynagrodzenia domaga się od firmy Sii Polska były pracownik, zwolniony z założenie związku zawodowego. Przed Sądem Rejonowym w Łodzi odbyła się dziś pierwsza rozprawa. 

Krystian Kosowski jesienią 2022 roku założył w Sii Polska związek zawodowy. Był to jeden z pierwszych związków działających w branży IT na terenie naszego kraju. Świeżo upieczony związkowiec  energicznie ruszył do działania. Zebrał grupę kilkudziesięciu pracowników, którzy również wstąpili do organizacji, rozesłał też mailowo zaproszenia do pozostałych. Zrzeszeni w Związkowej Alternatywie pracownicy domagali się m.in jasnych zasad wynagradzania na konkretnych stanowiskach. 

Nie spodobało się to właścicielowi przedsiębiorstwa, który w emocjonalnych słowach potępił swojego pracownika, nazywając jego zachowanie “odrażającym”, wzywając też całą społeczność firmy do ostracyzmu wobec Kosowskiego. 

“Wystąpiłeś przeciwko wartościom Sii, takim jak pozytywne nastawienie, siła zespołu, szacunek, lojalność i solidarność, uczciwość (…) To wstyd dla łódzkiego oddziału, że zatrudnili taką osobę jak ty (…) Jestem pewien, że nie pasujesz do Sii, do naszego ducha i wartości. Jestem pewien, że sprawiasz kłopoty. Mam nadzieję, że bardzo szybko odejdziesz z Sii” – pisał Gregoire Nitot, właściciel Sii Polska, a także klubu piłkarskiego Polonia Warszawa.

Słowa te znalazły potwierdzenie w czynach. 25 listopada Kosowski został zwolniony dyscyplinarnie. Decyzja ta oburzyła Związkową Alternatywę, związek, do którego przystąpił pracownik. Piotr Szumlewicz, przewodniczący ZA, wskazywał, że zarówno samo zwolnienie lidera związku, jak i jego tryb – bez konsultacji z działającą w ramach firmy organizacją związkową, zostały przeprowadzone niezgodnie z polskim prawem. 

– Nasz lider w Sii Polska dostał zwolnienie dyscyplinarne. Wręczono je poza jakimkolwiek trybem, bez konsultacji ze związkiem, bez odwołania się do jakiegokolwiek artykułu z Kodeksu pracy. Władze firmy nawet nie ukrywały, że powodem zwolnienia było założenie związku i zachęcanie pracowników, by do niego wstępowali. Zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej, na dodatek bez wynikającej z ustawy konsultacji ze związkiem, to brutalne złamanie ustawy o związkach zawodowych. Działanie firmy to też naruszenie Konstytucji RP. Zgodnie z art. 12 polskiej Konstytucji „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych”, a art. 59 mówi, że „zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych – powiedział Szumlewicz. 

Przy okazji wymiany maili z Krystianem Kosowskim, wyszły na jaw wartości, jakimi kieruje się w biznesie Gregoire’a Nitot. Francuski biznesmen przyznał, że zdecydował się na prezesurę w polskiej placówce Sii Polska, gdyż nad Sekwaną było „zbyt dużo związków zawodowych, zbyt dużo strajków, zbyt dużo skarg, zbyt duża ochrona pracy, zbyt wysokie podatki”. Wielkim rozczarowaniem było więc dla niego, że polscy pracownicy również chętnie wstępują w szeregi związku zawodowego. 

– Pan Nitot nie tylko z pogardą wyraził się wobec ustawodawstwa swojego kraju, ale potraktował Polskę jako kraj Trzeciego Świata, w którym bezkarnie można łamać prawa pracownicze. To szokujący wyraz pochwały bezprawia, który trudno nam zrozumieć, a tym bardziej zaakceptować – skomentował Piotr Szumlewicz. 

Po stronie pracownika stanęła Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy potwierdzili, że działania firmy wobec Krystiana Kosowskiego są naruszeniem polskiego prawa pracy. W opinii PIP wykroczenie to zagrożone jest grzywną do 30 tys. złotych. 

W marcu 2023 roku Sąd Rejonowy, rozpatrując powództwo PIP, uznał w trybie nakazowym,  że zwolnienie związkowca było nielegalne, nakładając na osobę reprezentującą Sii Polska grzywnę 10 tys. zł.

Dziś w Łodzi Krystian Kosowski był obecny na pierwszej rozprawie o przywrócenie do pracy w Sii Polska. 

– Walczę przed sądem i nie odpuszczę,  bo zwolnienie było dokonane bezprawnie i towarzyszyły mu zniesławiające informacje na mój temat, rozpowszechniane przez wysoko postawionych przedstawicieli firmy Sii Polska – powiedział po dzisiejszej rozprawie Krystian Kosowski. 

– Tu nie chodzi tylko o mnie. Schemat niszczenia związków zawodowych poprzez nielegalne zwolnienie dyscyplinarne przewodniczącego. Celem takiego działania jest zastraszanie innych pracowników, by bali się wstępować do związku. 

– To jeden z pierwszych związków zawodowych w branży IT. Chcemy przyczynić się do ucywilizowania warunków pracy w tym sektorze, większej klarowności wynagradzania, wyższych standardów komunikacji z kierownictwem, czy przeciwdziałania mobbingowi. Bardzo się cieszę, że w moje ślady idą inni pracownicy firm teleinformatycznych. Związki zawodowe powstały m.in. w krakowskim oddziale Ocado, czy wśród załogi polskiego Google’a. Polska branża IT się budzi, a gdy dochodzą do mnie takie informację, czuję wielką dumę i poczucie odpowiedzialności za przyszłość standardów pracy w tym sektorze – dodał Kosowski. 

W lipcu Związkowa Alternatywa przy Sii Polska wystosowała list otwarty do zarządu firmy z zestawem czterech postulatów, które zdaniem związkowców mogłyby poprawić pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz zapobiec narastającej rotacji i fali odejść pracowników. Zarząd spółki nie odpowiedział na propozycję związkowców.