Nie ustajemy w wyjaśnieniu nieprawidłowości, które od wielu miesięcy mają miejsce w Państwowych Portach Lotniczych. We współpracy z nami posłanka Magdalena Biejat przygotowała interpelację dotyczącą sytuacji w Państwowych Portach Lotniczych. Chodzi w niej między innymi o masową skalę zwolnień dyscyplinarnych za prezesury Mariusza Szpikowskiego, pozwy firmy wobec pracowników i dziennikarzy, jak też o to, czy PPL płacił za propagandowe, pełne manipulacji teksty na portalu wp.pl. Czekamy na odpowiedź ministerstwa infrastruktury!

Interpelacja jest dostępna tutaj: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLRC2R&fbclid=IwAR0vU3kvH_HGnEt0l0_UcXasAka93MRKOA4Y3HCUfcY6BX8q5OoE4NZH6_4