Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez władze ZUS. Chodzi o bezprawne przeszkadzanie we wszczęciu i prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego przez pracodawcę, czyli przestępstwo opisane w art. 26 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

20 lipca 2023 r. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych skierował do pracodawcy żądanie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników o 1200 zł brutto. W odpowiedzi pracodawca wystosował do Związku pismo, w którym jednostronnie ogłosił, że między stronami nie powstał spór zbiorowy oraz odmówił przejścia do rokowań.

Takie postępowanie jest jawnie sprzeczne z prawem i naraża pracodawcę na odpowiedzialność karną. Podobne stanowisko w sprawie przyjęła Kancelaria Prawna Dubois, której zleciliśmy ekspertyzę między innymi w tej sprawie (cała ekspertyza tutaj: https://www.za.org.pl/ekspertyza-prawna-kancelarii-dubois-ktora-potwierdza-ze-wladze-zus-lamia-prawo-a-nasz-zwiazek-ma-prawo-do-akcji-strajkowej).

Z ekspertyzy Dubois wynika też, że ze względu na bezprawną odmowę wejścia w spór zbiorowy nasz związek ma prawo do natychmiastowego przeprowadzenia referendum strajkowego, a następnie strajku. W związku z tym nasz związek w ZUS rozpoczął referendum strajkowe 14 września, które potrwa do 4 października. Do końca referendum pozostało jeszcze ponad dwa tygodnie, a już teraz w referendum wzięło udział około 20% załogi.