Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z oburzeniem i niesmakiem przyjął apel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu z NSZZ Solidarność (tutaj treść pisma: ( http://n-22-9.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/c3395dd46c34fa7fd8d729d8cf88b7a8/75a29f1f-832c-429d-9f26-94a4f398502e.jpg).

Związkowcy z centrali Piotra Dudy powielają dyskryminacje klisze i używają religijnego języka. W ich liście czytamy między innymi, że “propagowanie idei dotyczącej swobodnego wyboru tzw. orientacji seksualnej jest sprzeczne z zamysłem Boga zawartym w Księdze Rodzaju Pisma Św.”. Dalej czytamy: “Większość z nas została ochrzczona: zobowiązuje to nas do udzielania wsparcia młodym ludziom, bu unikali zagrożeń duchowych, przed którymi ostrzega nas Bóg swoimi przykazaniami” i potem “osoby dotknięte kryzysem tożsamości płci powinniśmy otaczać modlitwą i fachową pomocą”, a w podsumowaniu “całkowitym wypaczeniem ze strony środowisk LGTB jest nazywanie homofobami ludzi, którzy uważają za naturalny jedynie związek kobiety i mężczyzny”.

Wszystkie powyższe sformułowania zawierają dyskryminacyjny, pełen uprzedzeń przekaz dotyczący osób nieheteroseksualnych, powielają homofobiczne klisze, a przy okazji opierają się na perspektywie fundamentalistycznego katolicyzmu. Misją związków zawodowych, co szczególnie dotyczy pracowników oświaty, jest walka z wszelkimi formami dyskryminacji i uprzedzeń oraz równe traktowanie wszystkich ludzi niezależnie od wyznania, płci czy orientacji seksualnej. Solidarność niestety po raz kolejny kompromituje się i pokazuje, że jest przede wszystkim zakonem katolickim, a nie związkiem zawodowym. Jej obecność w szkolnictwie jest szkodliwa i groźna dla młodych ludzi. Jeżeli nauczyciele zrzeszeni w Solidarności mają poglądy takie jak autorzy cytowanego listu, to żaden z nich nie powinien prowadzić zajęć lekcyjnych.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa zdecydowanie odcina się od nienawistnych, homofobicznych poglądów rozpowszechnianych przez centralę Piotra Dudy. Popieramy wszelkie działania mające na celu walkę z dyskryminacją i krzywdzącymi stereotypami, w tym akcję “Tęczowy Piątek”. Postawa Solidarności utwierdza nas też w przekonaniu, że w Polsce wciąż brakuje solidnej edukacji seksualnej. Przydałaby się ona między innymi Piotrowi Dudzie i części jego związkowców.