Sii Polska przekracza kolejne granice absurdu i bezprawia. Reprezentujący firmę Sebastian Myszczyński przesłał nam pismo, w którym zasugerował, by wewnętrzne dokumenty naszego związku poddać… badaniu grafologicznemu. W poprzednim piśmie Pan Myszczyński obwieścił, że wyrzuca naszego zakładowego lidera z.. naszego związku.

Każde kolejne pismo, które otrzymujemy od Sii Polska zawiera skandaliczne groźby i wyraża pogardę dla polskiego porządku prawnego. Przypominamy więc Panu Myszczyńskiemu, że zgodnie z art. 1, 2 Ustawy o związkach zawodowych “Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców”. Oznacza to, że zasady naszej reprezentacji, członkostwa itd. są naszą wewnętrzną sprawą i nie ma Pan prawa w te kwestie ingerować. Równie dobrze my byśmy mogli ogłosić, że sposób wyboru Pana Nitot był wadliwy i nie jest on prezesem Sii Polska. Apelujemy więc do przedstawicieli Sii Polska, aby przestali pajacować i zgodnie z prawem prowadzili dialog z naszym związkiem.