Przewodniczący NSZZ Solidarność, Piotr Duda po raz kolejny przyniósł wstyd polskiemu ruchowi związkowemu, wyrażając poparcie dla nienawistnych słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

„Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, ale też myślę większości członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym Kraju ideologię LGBT+. To było niezwykle ważne i potrzebne świadectwo” – napisał Duda w swoim liście otwartym do arcybiskupa. Przewodniczący Solidarności zadeklarował jednocześnie poparcie dla homofobicznych wypowiedzi Jędraszewskiego. „W tej ważnej i trudnej próbie, może Ksiądz Arcybiskup liczyć na nasze wsparcie i pomoc” – zadeklarował szef Solidarności.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa jest zniesmaczony deklaracją Piotra Dudy i wyraża dezaprobatę wobec nienawistnych, homofobicznych słów arcybiskupa Jędraszewskiego. Obrona praw człowieka i walka z wszelkimi formami dyskryminacji stanowi ważną część naszego programu. Warto też pamiętać, że zakaz dyskryminacji jest wpisany w Konstytucję RP i w Kodeks Pracy.

Dlatego Związkowa Alternatywa wyraża solidarność z LGBT i wspiera marsze równości, które odbywają się w coraz większej liczbie polskich miast. Jednocześnie apelujemy do władz państwowych i kościelnych do zaprzestania haniebnej kampanii nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych.