Dziś, 27 maja odbyło się walne posiedzenie delegatów Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Nasz związek podsumował ostatnie cztery lata, wybrał nowe władze i przedyskutował strategię działania na najbliższe miesiące.

W podsumowaniu ostatnich czterech lat działania, przewodniczący związku, Piotr Szumlewicz podkreślił, że mamy około 7000 członków, przy czym blisko 5000 z nich zapisało się do nas w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Mówił też o naszych sukcesach w skarbówce, gdzie tylko w tym roku płace wzrosły o około 20%, o naszych działaniach w ZUS, gdzie dzięki ogłoszeniu referendum strajkowego pracodawca znalazł na podwyżki dla pracowników dodatkowe 600 zł na osobę, o kolejnych wygranych procesach w PLL LOT, o rosnącej liczbie sporów zbiorowych otwieranych przez nasze związki, o organizowanych przez nas akcjach protestacyjnych, o nagłaśnianiu patologii odnośnie półdarmowych staży czy o wielu indywidualnych sprawach, wygranych dzięki naszemu zaangażowaniu.

Na czele naszej ekipy pozostanie Piotr Szumlewicz, a wiceprzewodniczącymi związku będą: liderka naszego związku w Krajowej Administracji Skarbowej, Agata Jagodzińska, nasza przewodnicząca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Ilona Garczyńska, członkini zarządu Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, Agnieszka Kielak oraz przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników TVN, Tomasz Ozimkiewicz!

Nasz związek dokonał też zmian w statucie związku, które dotyczą głównie uelastycznienia zasad reprezentacji oraz ułatwień w przyjmowaniu nowych członków.

Podczas walnego rozmawialiśmy też o inicjatywie obywatelskiej odnośnie 2,5 razy wyższych stawek za pracę w niedziele. Nasz związek od wielu miesięcy forsuje to rozwiązanie i wkrótce nowy zarząd podejmie decyzje w tej sprawie. Dotyczy to również naszych planów dotyczących wybór parlamentarnych.