Miażdżąca ocena działań Sii Polska  przez Państwową Inspekcję Pracy! W odpowiedzi na naszą skargę PIP informuje, że widzi przesłanki do stwierdzenia, że przy zwolnieniu naszego zakładowego lidera,  Krystiana Kosowskiego doszło do złamania przepisów Kodeksu pracy i popełnienia wykroczenia przez władze firmy.

PIP wskazuje też, że antyzwiązkowe działania Sii Polska mogły wiązać się z popełnieniem przestępstwa. W tej sytuacji nasz związek złoży wniosek do prokuratury przeciwko pracodawcy.

Poniżej pismo PIP przekazane Krystianowi Kosowskiemu.