Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie Koźlu. Wnioski są miażdżące dla spółki. PIP stwierdził między innymi nieprawidłowości w zakresie “rozwiązywania stosunku pracy z działaczem objętym ochroną trwałości stosunku pracy”, co dotyczyły członka zarządu naszego związku zakładowego, Rafała Ślusarczyka. We wnioskach pokontrolnych Inspekcja pisze, że “wobec osób winnych zastosowane będą sankcje karne”, co oznacza, że prezes firmy, Jolanta Gądek-Rypel otrzyma mandat, a być może PIP wystąpi do sądu karnego przeciwko niej.