Na naszą skargę odnośnie bezzasadnego zwolnienia dyscyplinarnego przewodniczącego WZZPP, Piotra Moniuszki, otrzymaliśmy odpowiedź, zgodnie z którą minister powołany do sprawowania nadzoru nad spółkami skarbu państwa bezradnie rozkłada ręce, gdy dowiaduje się o patologiach w konkretnej spółce skarbu państwa. Poniżej odpowiedź na naszą interwencję.