Uważamy, że hipermarkety i galerie handlowe mogłyby być otwarte w niedziele, ale pracownicy za pracę w tym dniu powinni otrzymywać 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie. Pracodawcy, którzy nie będą chcieli więcej płacić, pozostawią swoje placówki zamknięte.

Naszym zdaniem epidemia i związany z nią kryzys gospodarczy powinien zostać wykorzystany do większej stabilizacji zatrudnienia, a rząd powinien podjąć szereg działań, by realne płace nie uległy obniżeniu. Jednocześnie uważamy, że warto obecnie przyjmować rozwiązania, które będą się sprawdzać również po zakończeniu epidemii.

Niedziela dla większości Polaków i Polek jest dniem wolnym od pracy. Z drugiej strony pracownicy wielu branż w tym dniu ciężko pracują, zazwyczaj nie otrzymując za tę pracę żadnych dodatkowych środków pieniężnych.

Uważamy, że w zamian za utratę dnia wolnego od pracy powinni mieć godny ekwiwalent płacowy. Dlatego domagamy się, aby za pracę w niedziele pracownicy otrzymywali 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie. Nasza propozycja dotyczy nie tylko handlu, ale całej gospodarki, a zatem wyższe stawki powinni otrzymywać między innymi pracownicy gastronomii, ochrony czy służby zdrowia, którzy już dziś pracują w niedziele.