Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na nasze pismo dotyczące fatalnej sytuacji w Państwowych Portach Lotniczych i groźby paraliżu firmy na skutek nieodpowiedzialnych działań prezesa Mariusza Szpikowskiego. “Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie posiada odpowiednich kompetencji ustawowych ani nie dysponuje instrumentami prawnymi umożliwiającymi bezpośrednie oddziaływanie na stosowanie prawa pracy przez pracodawców” – pisze minister Stanisław Szwed. Krótko mówiąc ministerstwo nic nie może i nic nie zamierza zrobić! Oto formuła państwa w teorii!