Bożena Drabik, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uruchomiła postępowanie dyscyplinarne wobec naszej działaczki, Moniki Kłeczek-Drogoś za to, że wysyłała ona maile o akcji protestacyjnej poprzez skrzynkę służbową. To kolejny przejaw prześladowania niezależnych związków zawodowych. Kłeczek-Drogoś jest jedną z naszych negocjatorek w trwającym sporze zbiorowym. Jej zwolnienie z pracy oznaczałoby więc zerwanie negocjacji z naszym związkiem i dało zielone światło do zaostrzenia działań protestacyjnych.

Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej nie godzi się na żadne sankcje za działalność związkową i domaga się wyciągnięcia konsekwencji służbowych i dyscyplinarnych wobec dyrektor IAS w Krakowie. Jednocześnie w skarbówce narasta frustracja i wściekłość urzędników. Coraz więcej urzędników skarbówki uważa, że warto wraz z pracownikami ZUS przystąpić do akcji strajkowej. Skoro nominaci władzy nadal będą łamać prawo i prześladować niezależne związki zawodowe, akcja strajkowa stanie się jedyną adekwatną odpowiedzią na represyjne działania rządzących.